Vzkazy paní vychovatelky

Ve školním roce 2017 / 2018 se mohou všichni žáci školy přihlásit do družiny.

Každý den jsme venku. Prosím rodiče, aby k této situaci přihlédli při výběru oblečení do družiny.

Platba zákonných zástupců za pobyt dítěte ve ŠD.

Za přihlášené děti do ŠD platí zákonní zástupci příspěvek 50,- Kč  měsíčně na částečnou úhradu neinvestičních nákladů.

Splatnost: 

  • do 31. října  200,- Kč za září až prosinec
  • do 28. února 300,- Kč za leden až červen