Projekty

ŠKOLA V SOUČASNÉ DOBĚ ČERPÁ PROSTŘEDKY MŠMT NA TYTO PROJEKTY:

ŠABLONY II - ZVÝŠENÍ A ZLEPŠENÍ
KVALITY VÝUKY NA ZŠ A MŠ DOLNÍ
BRANNÁ
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010156

 

Ke stažení

ŠABLONY II. PUBLICITA