Kontakt

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov

Dolní Branná 193, Dolní Branná, 543 62

IČO: 709 85 707
Redizo: 650 064 917

Tel.: 499 421 377   ZŠ
Tel.:  499 421 426   MŠ a ŠJ

E-mail: ms.dolnibranna@seznam.cz
E-mail: zs.dolnibranna@seznam.cz

Zřizovatel: OBEC  DOLNÍ  BRANNÁ, Tel.: 499 421385, e-mail: obec@dbranna.cz

Zaměstnanci:

Pedagogický sbor ZŠ

PaedDr. Jana Hrušková ředitelka školy     zs.dolnibranna@seznam.cz
Mgr. Ivana Mejsnarová učitelka ZŠ  ivana.mejsnar@seznam.cz
Mgr. Martina Řondíková učitelka ZŠ martina.rondikova@seznam.cz
Mgr. Marie Pólová učitelka ZŠ polova.marie@seznam.cz
Mgr. Alena Černá učitelka ZŠ cerna.ala@centrum.cz
Jiřina Klinerová vychovatelka ŠD     jirina.klinerova@seznam.cz

Pedagogický sbor MŠ

Bc. Lucie Čermáková učitelka MŠ i ZŠ  
Martina Kobrlová vedoucí učitelka MŠ     martinakobrlova@seznam.cz
Petra Remsová učitelka MŠ  
Kateřina Slezáková učitelka MŠ      

Provozní zaměstnanci

Milena Pitrmanová vedoucí školní jídelny
Eva Hanušová kuchařka
Martina Tauchmannová školnice ZŠ
Eva Mašková školnice MŠ