Kontakt

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov

Dolní Branná 193, Dolní Branná, 543 62

IČO: 709 85 707
Redizo: 650 064 917

Tel.: 499 421 377   ZŠ
Tel.:  499 421 426   MŠ a ŠJ

E-mail: ms.dolnibranna@seznam.cz
E-mail: zs.dolnibranna@seznam.cz

Zřizovatel: OBEC  DOLNÍ  BRANNÁ, Tel.: 499 421385, e-mail: obec@dbranna.cz

Zaměstnanci:

Pedagogický sbor ZŠ

PaedDr. Jana Hrušková ředitelka školy     zs.dolnibranna@seznam.cz
Mgr. Ivana Mejsnarová učitelka ZŠ   
Mgr. Martina Řondíková učitelka ZŠ  
Mgr. Marie Pólová učitelka ZŠ  
Mgr. Alena Černá učitelka ZŠ  
Jiřina Klinerová vychovatelka ŠD     
        
        
        
        

Pedagogický sbor MŠ

Bc. Lucie Čermáková učitelka MŠ i ZŠ  
Martina Kobrlová vedoucí učitelka MŠ   ms.dolnibranna@seznam.cz
Bc. Ivana Štilcová učitelka MŠ  
Kateřina Slezáková učitelka MŠ      
     
       

Provozní zaměstnanci

Milena Pitrmanová vedoucí školní jídelny
Eva Hanušová kuchařka
Martina Tauchmannová školnice ZŠ
Eva Mašková školnice MŠ