Nástěnka

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

21. listopadu 2019

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Plánované akce

17. 12. 2019 - 17. 12.

DIVADLO - HLÍDALI JSME JEŽÍŠKA - Do divadla jedou žáci 1., 2. a 3. třídy. Návrat na oběd

19. 12. 2019 - 19. 12.

VÝLET KE KRMELCI - Celá škola připraví pohoštění pro zvířátka v lese. Dobře se oblečte.

20. 12. 2019 - 20. 12.

TŘÍDNÍ VÁNOČNÍ BESÍDKY