Kalendář akcí

2024

červen

18. 06. - 18. 06. VÝLET 1. TŘÍDY DO BALDOVA SVĚTA

12. 06. - 12. 06. VÝLET 5. TŘÍDA DO PRAHY

10. 06. - 10. 06. DOPRAVNÍ VÝCHOVA - DVŮR. KR. - 4. TŘÍDA

07. 06. - 07. 06. NOC KOSTELŮ - Výstava prací a občerstvení ve školní družině na terase. Divadelní představení 5. třídy v kostele v 16,30

06. 06. - 07. 06. NOC VE ŠKOLE PRO 2. A 3. TŘÍDU - Děti dostanou info od paní učitelek.

05. 06. - 05. 06. BĚH HARTECKOU ALEJÍ - Vybraní závodníci dostanou pokyny.

05. 06. - 05. 06. DOPRAVKA PRO 4. TŘÍDU VE VRCHLABÍ - Žáci dostanou info od paní učitelky.

květen

31. 05. - 15. 06. DEN DĚTÍ - Uskutečníí se na fotbalovém hřišti od 15,00 hodin.

30. 05. - 30. 05. TANEČNÍ AKADEMIE STUDIA OLIVER - Do Vrchlabí busem v 7:45

24. 05. - 24. 05. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - Vystoupí vybraní žáci

15. 05. - 15. 05. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY - Uskuteční se v budově MŠ od 14,30 do 16,00 hodin. Příslušné formuláře budou v květnu na nástěnce u berušky nebo v MŠ.

duben

18. 04. - 18. 04. TŘÍDNÍ SCHŮZKY A VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY - Začátek třídních schůzek je v 15,00 hodin v jednotlivých třídách.

10. 04. - 10. 04. ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍDY - Uskuteční se v budově školy v 15,00 hodin. Příslušné formuláře jsou na nástěnce u berušky nebo k dispozici ve škole.

únor

12. 02. - 16. 02. ZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ BENECKO - Behem prvního únorového týdne  budou veškeré informace na nástěnce - vedle u berušky

07. 02. - 07. 02. ZÁVODY VEJSPLACHY - Vybraní závodníci dostanou info ve Škole online.

02. 02. - 02. 02. POLOLETNÍ PRÁZDNINY

leden

31. 01. - 31. 01. POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ

2023

listopad

23. 11. - 23. 11. TŘÍDNÍ SCHŮZKY - se konají 23.11.2023 od 15,00 ve škole.

září

12. 09. - 12. 09. TŘÍDNÍ SCHŮZKY - Třídní schůzky se konají v úterý 12. 9. od 15,00 hodin v budově ZŠ

04. 09. - 04. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Školní rok bude zahájen 4.9.2023 v 7:45

květen

04. 05. - 04. 05. ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY - uskuteční se od 14,30 do 16,00. Vše důležité naleznete na webové nástěnce - u Berušky.

duben

18. 04. - 18. 04. TŘÍDNÍ SCHŮZKY V ZŠ - Konají se podle informací třídních učitelek.

05. 04. - 05. 04. ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍDY -  se uskuteční 5. 4. 2023 v budově ZŠ od 15 hodin.

březen

17. 03. - 17. 03. KARNEVAL -  se koná 17. 3. 2023 v KD od 15 hodin.

leden

28. 01. - 28. 01. ŠKOLNÍ PLES

03. 01. - 03. 01. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁKY PO VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH - Na všechny děti i žáky se těšíme 3. 1. 2023!

2022

prosinec

15. 12. - 15. 12. VÁNOČNÍ BESÍDKA ZŠ - Zveme rodiče žáků na bsídku do KD. Ve čtvrtek 15.12. od 15:00 hodin.

13. 12. - 13. 12. VÁNOČNÍ DÍLNIČKY V MŠ - Tvoření pro rodiče a děti bude v jídleně ŠJ od 15,00 hodin.

listopad

22. 11. - 22. 11. TŘÍDNÍ SCHŮZKY - Třídní schůzky v ZŠ od 15,00 hodin.

21. 11. - 21. 11. PŘÍRODOVĚDNÁ BESEDA VE ŠKOLE - KRNAP - Akce pro 1., 2. a 3. třídu během výuky