Družina

Školní družina je nedílnou součástí školy. Zabezpečuje pobyt všech dětí od první do páté třídy.

1. oddělení vede paní vychovatelka Lucie Poláková - 1. třída (a 5. třída dle přihlášek - rozdělíme v září)

2. oddělní vede paní vychovatelka Bc. Daniela Novotná a Barbara Tučková - 2. třída 

3. oddělení vede paní vychovatelka Blanka Součková - 3. a 4. třída

V programu školní družiny dominuje pobyt venku na velké a bezpečné školní zahradě a s ním spojená relaxační činnost dětí.  Vzhledem k umístění školní družiny v budově školy mají děti možnost využívat výpočetní techniku včetně přístupu na internet. 

Kontakty

Tel: 739 593 173
E-mail: zs.dolnibranna@seznam.cz

Ke stažení

ŠVP ŠD 2021
VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2020-2021
SMĚRNICE O ÚPLATĚ V ŠD 2021
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY