O družině

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ve školním roce 2019/2020 je přihlášeno 60 žáků. Starají se o ně Jiřina Klineorvá, Mgr. Lucie Braunová,  Ing. Petra Kratochvílová a Bc. Lucie Čermáková.

Do školní družiny chodí   žáci od 1. do 4. třídy. Vzhledem k různému věku žáků, klademe důraz na ohleduplné chování mezi žáky. Starší pomáhají mladším. Činnosti ŠD jsou zaměřeny na odstranění únavy žáků, aktivní odpočinek a zájmové činnosti. Pokud počasí dovolí, snažíme se pobývat co nejvíce venku na čerstvém vzduchu na školní zahradě. Děti hrají míčové a pohybové hry, v zimě se věnujeme zimním sportům včetně stavění sněhuláků. Za nepříznivého počasí družina využívá prostory tělocvičny, zde je aktivita dětí zaměřena nejen na sportovní činnosti, ale i na dramatickou výchovu, vyprávění a  dramatizaci pohádek a další odpočinkovou činnost.

Nezapomínáme ani na vzdělání dětí.

Pomáháme jim s přípravou na vyučování, rozvíjíme čtenářskou a informační gramotnost žáků.

Informace pro rodiče

Ranní provoz ŠD: pondělí až pátek od 6.30 do 7,45 h

Pokud žáci začínají od 8,50 h., jsou do této doby také v družině

Odpolední provoz ŠD:  pondělí až pátek po skončení vyučování podle ročníku do 15.30.

Odhlašování dětí ze ŠD možno telefonicky na číslo 499 421 377. 

Pokud bude dítě odcházet dříve než je napsáno na zápisním lístku, je třeba, aby mělo lístek,na kterém je napsán datum, čas odchodu a podpis rodičů.

Zápisní lístky: Prosím řádně vyplnit i na zadní straně jednotlivé dny, doplnit telefon domů, nebo do zaměstnání (razítko není nutné).

Doporučuji převlečení do ŠD na zahradu - staré tepláky, boty.

Placení školní družiny

Placení ŠD  50 Kč na žáka / 1 měsíc.

1. Splátka 200 Kč / měsíce září až prosinec (do konce září)

2. Splátka 300 Kč / měsíce leden až červen (do konce ledna)