O družině

kontakt: 739 593 173

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ve školním roce 2022/2023 můžeme přihlásit 80 žáků. Postarají se o ně Bc. Daniela Novotná, Blanka Součková, Lucie Poláková a Barbara Tučková. Od října chystáme několik kroužků podle zájmu a výběru dětí.

Do školní družiny chodí   žáci od 1. do 5. třídy. Vzhledem k různému věku žáků, klademe důraz na ohleduplné chování mezi žáky. Starší pomáhají mladším. Činnosti ŠD jsou zaměřeny na odstranění únavy žáků, aktivní odpočinek a zájmové činnosti. Pokud počasí dovolí, snažíme se pobývat co nejvíce venku na čerstvém vzduchu na školní zahradě, od letoška i na družinové terase. 

Nová školní družina dostavěná v prosinci 2020 poskytuje všem přihlášeným dětem luxusní zázemí pro hry i učení.

Nezapomínáme ani na vzdělání dětí. Pomáháme jim s přípravou na vyučování, rozvíjíme čtenářskou a informační gramotnost žáků.

Informace pro rodiče

Ranní provoz ŠD: pondělí až pátek od 6.30 do 7,45 h

Odpolední provoz ŠD:  pondělí až pátek po skončení vyučování podle ročníku do 16:20

Po skončení vyučování jdou všechny děti do ŠD a na oběd odchází nejdříve ve 12:00.  Děti s pozdějším koncem výuky mají oběd ve 12:20. V případě, že dítě nechodí na oběd ani do družiny, odchází po vyučování.

     ► V době od 13:00 do 14:25 si vyhrazujeme čas na odpolední program nebo vycházky do přírody. V tento čas nebude      možně dítě vyzvednou. Průběžné odcházení dětí tyto aktivity narušuje. Děkujeme!

Zápisní lístky: Prosíme řádně vyplnit i na zadní straně jednotlivé dny, doplnit telefon domů, nebo do zaměstnání (razítko není nutné).

Pokud bude dítě odcházet dříve než je napsáno na zápisním lístku, je třeba, aby mělo lístek,na kterém je napsán datum, čas odchodu a podpis rodičů.

Doporučujeme převlečení do ŠD na zahradu - staré tepláky, boty.

Svačina: Pokud dítě pravidelně zůstává v ŠD do 16:00 prosím zohledněte i svačinu. Pití zvládneme z kohoutku, ale svačinu nevykouzlíme ☼

Placení ŠD : 50 Kč na žáka / 1 měsíc. Platí pro děti od 1. do 3. třídy. 4. a 5. třída neplatí.

1. Splátka 200 Kč / měsíce září až prosinec (do konce září 2022) 

2. Splátka 300 Kč / měsíce leden až červen (do konce ledna 2023)

U vchodů fungují zvonky a kamery. Děti Vám pošleme. Prosíme rodiče, aby zbytečně neprocházeli budovu. Vstup cizích osob je vzhledem ke stálému výskytu COVIDU do budovy zakázán. Výjimku budou mít pár dnů samozřejmě rodiče prvňáků.