O družině

kontakt: 739 593 173

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ve školním roce 2021/2022 můžeme přihlásit 60 žáků. Postarají se o ně Bc. Daniela Novotná a Blanka Součková. Oblíbený pěvecký sboreček povede i letos Bc. Lucie Čermáková. Od října chystáme několik kroužků podle zájmu a výběru dětí.

Do školní družiny chodí   žáci od 1. do 5. třídy. Vzhledem k různému věku žáků, klademe důraz na ohleduplné chování mezi žáky. Starší pomáhají mladším. Činnosti ŠD jsou zaměřeny na odstranění únavy žáků, aktivní odpočinek a zájmové činnosti. Pokud počasí dovolí, snažíme se pobývat co nejvíce venku na čerstvém vzduchu na školní zahradě, od letoška i na družinové terase. 

Nová školní družina dostavěná v prosinci 2020 poskytuje všem přihlášeným dětem luxusní zázemí pro hry i učení.

Nezapomínáme ani na vzdělání dětí. Pomáháme jim s přípravou na vyučování, rozvíjíme čtenářskou a informační gramotnost žáků.

Informace pro rodiče

Ranní provoz ŠD: pondělí až pátek od 6.30 do 7,45 h

Odpolední provoz ŠD:  pondělí až pátek po skončení vyučování podle ročníku do 16:20

Pokud bude dítě odcházet dříve než je napsáno na zápisním lístku, je třeba, aby mělo lístek,na kterém je napsán datum, čas odchodu a podpis rodičů.

Zápisní lístky: Prosíme řádně vyplnit i na zadní straně jednotlivé dny, doplnit telefon domů, nebo do zaměstnání (razítko není nutné).

Doporučujeme převlečení do ŠD na zahradu - staré tepláky, boty.

Placení ŠD  50 Kč na žáka / 1 měsíc. Platí pro děti od 1. do 3. třídy. 4. a 5. třída neplatí.

1. Splátka 200 Kč / měsíce září až prosinec (do konce září) Letos k této částce přičteme malý poplatek za proběhlý leden až červen - pouze za dny, kdy děti chodily a nebyly doma kvůli pandemii. Vzhledem k nepravidelné docházce jsme nechali placení až na tuto dobu.

2. Splátka 300 Kč / měsíce leden až červen (do konce ledna 2022)

U vchodů začnou fungovat nové zvonky a kamery. Děti Vám pošleme. Prosíme rodiče, aby zbytečně neprocházeli budovu. Vstup cizích osob je vzhledem ke COVIDU do budovy zakázán. Výjimku budou mít pár dnů samozřejmě rodiče prvňáků.