O jídelně

9. 2. 2021

Od  ledna 2021 má školní jídelna nové číslo účtu. Pokyny k platbě za lednové stravné najdete - ZDE.

Variabilní symboly a částky dostávají děti  písemnou formou v MŠ a ZŠ.

Vyúčtování stravného bude formou emailu zaslaného rodičům dítěte.

 

 

 

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ

Při přijetí dítěte dostanou rodiče přihlášku ke školnímu stravování.

 V případě nepřítomnosti žáka ve škole je nutné odhlásit stravování 24 hodin předem, (tj. předchozí den v době od 7 do 12 hodin) buď:

 telefonicky 
702 066 002 (školní jídelna)
nebo přímo - ve školní jídelně

Odhlášení ze stravování oznamte pokud možno paní Pitrmanové nebo paní Hanušové.
(Vzkazy přes ostatní zaměstnance nebo spolužáky nemusí dorazit včas).

Pokud nemáte možnost včasného odhlášení, můžete si v první den nepřítomnosti stravování vybrat, a to:

1. přesnídávku v 8,30 hodin
2. oběd od 11,00  do 11,15 hodin
3. odpolední svačinu do 14 hodin

1/ stravování žáků v době nemoci

- pouze prvý den onemocnění žáka si může rodič přijít pro neodhlášený oběd nebo někoho pověřit donáškou oběda. V tomto případě zůstává cena za oběd ve výši stanoveného finančního normativu
- od druhého dne onemocnění žáka - žák nemá nárok na oběd za zvýhodněnou cenu oběda
- nemocný žák /od druhého dne/ se stává pro školní jídelnu  cizím strávníkem a musí se mu účtovat i náležitá cena oběda

2/ stravování žáků v době prázdnin

- pokud žák navštěvuje školní družinu o prázdninách, má nárok na oběd ve zvýhodněné  ceně ve výši finančního normativu
- žák, který nechodí o prázdninách do školní družiny se stává pro školní jídelnu cizím strávníkem a musí se mu účtovat i taková cena oběda

3/ stravování žáků, kteří se zúčastní školních výletů, soutěží

- při školních výletech, soutěžích si musí žák /nebo rodič/ oběd včas /24 hodin předem/ odhlásit, protože v ten den nemá nárok na oběd  (netýká se krátkých výletů, kdy se během dne stihnou žáci vrátit a naobědvají se)
- pokud se jedná o výlet celé třídy, zpravidla odhlašuje obědy pro celou třídu třídní učitel, a to nejméně dva dny předem
- rodiče si nemohou odebrat oběd v době, kdy je jejich dítě na výletě, soutěži apod.

Po nepřítomnosti dítěte v zařízení  školy je třeba rovněž provést přihlášení ke stravování ve školní jídelně - také den předem.
Úhrada stravného se provádí dle splatnosti na složence.

Dítě obdrží  složenku s výpočtem částky za stravování za příslušný měsíc.

Ke stažení

VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ 2021