O jídelně

KONTAKT: Milena Pitrmanová, vedoucí školní jídelny   tel. 737 762 004 nebo 702 066 002

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ

Při přijetí dítěte dostanou rodiče přihlášku ke školnímu stravování a veškeré informace k platbám.

 UPŘEDNOSTŇUJEME internetové ovládání (lze do 10,00 předchozího dne)  ZDE

v případě náhlého onemocnění SMS - 702 066 002 (školní jídelna) do 7,00 odhlašovaného dne

(Vzkazy přes ostatní zaměstnance nebo spolužáky nemusí dorazit včas nebo vůbec)

Pokud nemáte možnost včasného odhlášení, můžete si v první den nepřítomnosti stravování odebrat, a to:

1. přesnídávku v 8,30 hodin
2. oběd od 11,00  do 11,15 hodin
3. odpolední svačinu do 14 hodin

1/ stravování žáků v době nemoci

- pouze prvý den onemocnění žáka si může rodič přijít pro neodhlášený oběd nebo někoho pověřit donáškou oběda. V tomto případě zůstává cena za oběd ve výši stanoveného finančního normativu
- od druhého dne onemocnění žáka - žák nemá nárok na oběd za zvýhodněnou cenu oběda
- nemocný žák /od druhého dne/ se stává pro školní jídelnu  cizím strávníkem a musí se mu účtovat i náležitá cena oběda / plná - nedotovaná cena/

2/ stravování žáků v době prázdnin

- pokud žák navštěvuje školní družinu o prázdninách, má nárok na oběd ve zvýhodněné  ceně ve výši finančního normativu
- žák, který nechodí o prázdninách do školní družiny se stává pro školní jídelnu cizím strávníkem a musí se mu účtovat i taková cena oběda

3/ stravování žáků, kteří se zúčastní školních výletů, soutěží

- při školních výletech, soutěžích si musí žák /nebo rodič/ oběd včas /24 hodin předem/ odhlásit, protože v ten den nemá nárok na oběd  (netýká se krátkých výletů, kdy se během dne stihnou žáci vrátit a naobědvají se)
- pokud se jedná o výlet celé třídy, zpravidla odhlašuje obědy pro celou třídu třídní učitel, a to nejméně dva dny předem
- rodiče si nemohou odebrat oběd v době, kdy je jejich dítě na výletě, soutěži apod.

Po nepřítomnosti dítěte v zařízení  školy je třeba rovněž provést přihlášení ke stravování ve školní jídelně - také den předem.
 

 

Ke stažení

VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ 2023