O jídelně

KONTAKT: Milena Pitrmanová, vedoucí školní jídelny   tel. 737 762 004 nebo 702 066 002

V prosinci 2020 byla dokončena kompletní rekonstrukce školní jídelny. Její nový provoz však není bez problémů a chyby dodavatelských firem se snažíme postupně odstraňovat.

Od 1. 9. 2021 přechází jídelna na nový program evidence plateb za stravné.

Všichni zákonní zástupci dostali písemné informace.

Program je ve zkušebním provozu. Prosíme rodiče o trpělivost a schovívavost.

Děkuji, Milena Pitrmanová, 

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ

Při přijetí dítěte dostanou rodiče přihlášku ke školnímu stravování a veškeré informace k platbám, přihlašování a odhlašování jsou od 1. 9. 2021 posílány rodičům e-mailem.

 UPŘEDNOSTŇUJEME internetové ovládání (lze do 10,00 předchozího dne)  ZDE

v případě náhlého onemocnění SMS - 702 066 002 (školní jídelna) do 7,00 odhlašovaného dne

(Vzkazy přes ostatní zaměstnance nebo spolužáky nemusí dorazit včas nebo vůbec)

Pokud nemáte možnost včasného odhlášení, můžete si v první den nepřítomnosti stravování odebrat, a to:

1. přesnídávku v 8,30 hodin
2. oběd od 11,00  do 11,15 hodin
3. odpolední svačinu do 14 hodin

1/ stravování žáků v době nemoci

- pouze prvý den onemocnění žáka si může rodič přijít pro neodhlášený oběd nebo někoho pověřit donáškou oběda. V tomto případě zůstává cena za oběd ve výši stanoveného finančního normativu
- od druhého dne onemocnění žáka - žák nemá nárok na oběd za zvýhodněnou cenu oběda
- nemocný žák /od druhého dne/ se stává pro školní jídelnu  cizím strávníkem a musí se mu účtovat i náležitá cena oběda

2/ stravování žáků v době prázdnin

- pokud žák navštěvuje školní družinu o prázdninách, má nárok na oběd ve zvýhodněné  ceně ve výši finančního normativu
- žák, který nechodí o prázdninách do školní družiny se stává pro školní jídelnu cizím strávníkem a musí se mu účtovat i taková cena oběda

3/ stravování žáků, kteří se zúčastní školních výletů, soutěží

- při školních výletech, soutěžích si musí žák /nebo rodič/ oběd včas /24 hodin předem/ odhlásit, protože v ten den nemá nárok na oběd  (netýká se krátkých výletů, kdy se během dne stihnou žáci vrátit a naobědvají se)
- pokud se jedná o výlet celé třídy, zpravidla odhlašuje obědy pro celou třídu třídní učitel, a to nejméně dva dny předem
- rodiče si nemohou odebrat oběd v době, kdy je jejich dítě na výletě, soutěži apod.

Po nepřítomnosti dítěte v zařízení  školy je třeba rovněž provést přihlášení ke stravování ve školní jídelně - také den předem.
Úhrada stravného se provádí dle splatnosti na složence.

 

Ke stažení

VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ 2021