Ceny za stravování

AKTUÁLNĚ. Přihlašování a odhlašování obědů upřednostňujte v internetové aplikaci, nouzově přes SMS tel. 702 066 002

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni dle data  narození a po dobu školního roku tj. od září do srpna následujícího roku.

CENY STRAVNÉHO OD 1. 1. 2023:

Mateřská škola - strávníci do 6 let

přesnídávka 11,00 Kč
oběd 30,00 Kč / včetně 3 Kč pitný režim/
svačina 11,00 Kč

Mateřská škola - strávníci 7 - 10 let

přesnídávka 12,00 Kč
oběd 35,00 Kč / včetně 3 Kč pitný režim/
svačina 12,00 Kč

Základní škola - strávníci  7-10 let

oběd 35,00 Kč / včetně 3 Kč pitný režim/

Základní škola - strávníci 11-14 let

oběd 40,00 Kč / včetně 3 Kč pitný režim/

Rodiče využívají internetového bankovnictví a stravu hradí trvalým příkazem.  Vyúčtování stravného bude provedeno k 31. 12. 2022.  Další vyúčtování potom k 30. 6. 2023. Pokud mají rodiče velké přeplatky, mohou snížit trvalý příkaz. Poraďte se s vedoucí školní jídelny.