Ceny za stravování

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni dle data  narození a po dobu školního roku tj. od září do srpna následujícího roku.

Mateřská škola - strávníci do 6 let

přesnídávka 9,00 Kč
oběd 25,00 Kč / včetně 3 Kč pitný režim/
svačina 9,00 Kč

Mateřská škola - strávníci 7 - 10 let

přesnídávka 10,00 Kč
oběd 30,00 Kč / včetně 3 Kč pitný režim/
svačina 10,00 Kč

Základní škola - strávníci  7-10 let

oběd 30,00 Kč / včetně 3 Kč pitný režim/

Základní škola - strávníci 11-14 let

oběd 34,00 Kč / včetně 3 Kč pitný režim/

Od 1. 9. 2021 přechází jídelna na nový program evidence plateb za stravné. Rodiče využívají internetového bankovnictví a stravu hradí trvalým příkazem.  VYÚČTOVÁNÍ STRAVNÉHO bude provedeno k 31. 8. 2022. Pokud mají rodiče velké přeplatky, mohou snÍžit trvalý příkaz. Poraďte se s vedoucí školní jídelny.