Ceny za stravování

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni dle data  narození a po dobu školního roku tj. od září do srpna následujícího roku.

Mateřská škola - strávníci do 6 let

přesnídávka 9,00 Kč
oběd 21,00 Kč
svačina 9,00 Kč

Mateřská škola - strávníci 7 - 10 let

přesnídávka 10,00 Kč
oběd 25,00 Kč
svačina 9,00 Kč

Základní škola - strávníci  7-10 let

oběd 25,00 Kč

Základní škola - strávníci 11-14 let

oběd 27,00 Kč