Ceny za stravování

AKTUÁLNĚ. Přihlašování a odhlašování obědů od 1. 9. 2022 pouze přes SMS tel. 702 066 002.

Přes internet bude zprovozněno během září po vrácení přeplatků.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni dle data  narození a po dobu školního roku tj. od září do srpna následujícího roku.

Mateřská škola - strávníci do 6 let

přesnídávka 9,00 Kč
oběd 25,00 Kč / včetně 3 Kč pitný režim/
svačina 9,00 Kč

Mateřská škola - strávníci 7 - 10 let

přesnídávka 10,00 Kč
oběd 30,00 Kč / včetně 3 Kč pitný režim/
svačina 10,00 Kč

Základní škola - strávníci  7-10 let

oběd 30,00 Kč / včetně 3 Kč pitný režim/

Základní škola - strávníci 11-14 let

oběd 34,00 Kč / včetně 3 Kč pitný režim/

Od 1. 9. 2021 přechází jídelna na nový program evidence plateb za stravné. Rodiče využívají internetového bankovnictví a stravu hradí trvalým příkazem.  VYÚČTOVÁNÍ STRAVNÉHO bude provedeno k 31. 8. 2022. Pokud mají rodiče velké přeplatky, mohou snÍžit trvalý příkaz. Poraďte se s vedoucí školní jídelny.