Charakteristika školy

1. 11. 2020 jsme zahájili svoje aktvity v projektu 
ŠABLONY III - ZVÝŠENÍ
A ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY
NA ZŠ A MŠ DOLNÍ BRANNÁ - info a publicita - ZDE

Naše nejdůležitější cíle jsou vyjádřeny ve školním vzdělávacím programu KRAKONOŠ. Vycházejí z místních přírodních podmínek a využívají krásného prostředí Krkonoš, ve kterém naše děti vyrůstají. Poznáváním přírody a sportovními aktivitami vedeme děti ke zdravému životnímu stylu. Při vzdělávání žáků nezapomínáme na ekologii a etickou výchovu.

Zaměřujeme se na rozvoj pozitivního přístupu žáků ke škole. Zejména pomocí sportovních činností (např. běžecké lyžování, rozšířená výuka plavání, sportovní soutěže, dopravní výchova) a estetických činností (výtvarné a pracovní činnosti, hra na zobcovou flétnu, atd).

Připravujeme žáky k bezproblémovému přechodu na 2. stupeň školy, přičemž využíváme výhod a předností práce na malotřídní škole tzn. samostatná a tvořivá práce dětí, práce ve skupinách, individuální přístup k dětem. Připravujeme žáky na studium na osmiletém gymnáziu.

Ke stažení

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KRAKONOŠ
ŠKOLNÍ ŘÁD
VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2019 - 2020
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2020-2021
ROZPOČET ŠKOLY 2020