Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu - KONTAKTY - ZDE

Charakteristika školy

Naše nejdůležitější cíle jsou vyjádřeny ve školním vzdělávacím programu KRAKONOŠ. Vycházejí z místních přírodních podmínek a využívají krásného prostředí Krkonoš, ve kterém naše děti vyrůstají. Poznáváním přírody a sportovními aktivitami vedeme děti ke zdravému životnímu stylu. Při vzdělávání žáků nezapomínáme na ekologii a etickou výchovu.

Zaměřujeme se na rozvoj pozitivního přístupu žáků ke škole. Zejména pomocí sportovních činností (např. běžecké lyžování, rozšířená výuka plavání, sportovní soutěže, dopravní výchova) a estetických činností (výtvarné a pracovní činnosti, hra na zobcovou flétnu, atd).

Připravujeme žáky k bezproblémovému přechodu na 2. stupeň školy, přičemž využíváme výhod a předností práce na malotřídní škole tzn. samostatná a tvořivá práce dětí, práce ve skupinách, individuální přístup k dětem. Připravujeme žáky na studium na osmiletém gymnáziu.

Při ZŠ pracuje 

NÁZEV:

ŠKOLÁK, z.s.

IČO:

26579626

FORMA:

Spolek

SCHRÁNKA: 

p2nwwij

ADRESA:

Dolní Branná 193, 543 62 Dolní Branná

Ke stažení

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KRAKONOŠ
ŠKOLNÍ ŘÁD
VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2021 - 2022
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2024 - 2025
ROZPOČET ŠKOLY 2022
ROZPOČET ŠKOLY 2023