Charakteristika školy

Naše nejdůležitější cíle jsou vyjádřeny ve školním vzdělávacím programu KRAKONOŠ. Vycházejí z místních přírodních podmínek a využívají krásného prostředí Krkonoš, ve kterém naše děti vyrůstají. Poznáváním přírody a sportovními aktivitami vedeme děti ke zdravému životnímu stylu. Při vzdělávání žáků nezapomínáme na ekologii a etickou výchovu.

Zaměřujeme se na rozvoj pozitivního přístupu žáků ke škole. Zejména pomocí sportovních činností (např. běžecké lyžování, rozšířená výuka plavání, sportovní soutěže, dopravní výchova) a estetických činností (výtvarné a pracovní činnosti, hra na zobcovou flétnu, atd).

Připravujeme žáky k bezproblémovému přechodu na 2. stupeň školy, přičemž využíváme výhod a předností práce na malotřídní škole tzn. samostatná a tvořivá práce dětí, práce ve skupinách, individuální přístup k dětem. Připravujeme žáky na studium na osmiletém gymnáziu.

Ke stažení

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KRAKONOŠ
ŠKOLNÍ ŘÁD
ROZPOČET ŠKOLY 2018
VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2017-2018
ROZPOČET ŠKOLY 2019