Perličky našich žáků

Paní učitelko, jak se vejde dítě mamince do břicha? Vždyť se tam musí cítit jako sardinka v kleci. Žák 5. třídy

Co máš říct paní učitelce, když něco zapomeneš? Odp.: PROMIŇ! Žačka 3. třídy

Dělník stříli z děla. Žák 1. třídy
 
Paní učitelka je hodná, někdy má docela ráda děti. Žačka 3. třídy
 
V geometrii máme rovnoběžky a různopěšky. Žák 4. třídy
 
Žákovská book is samá one. Žák 3. třída
 
Dolní Branná ? Já tu bydlím. Není tu nic zajímavého. Protéká tu řeka Labe a u můstku je večer cítit marijánka. Žačka 5. třída
 
Lebka chrání pohlavní orgány- mozek a oči. Žák 5. třídy
 
Smrk obecný může mít až 50 metrů. Tento strom je velmi užitečný,  protože přikrmuje veverky. Může se dožít až 50 let. Tomuto stromu velmi padají větve. Žák 3. třída
 
Živočichové žijící na poli:  hraboš polní a hraboška. Žák 2. třídy
 
Léto je tu, tu, tu, ptáčci zpívají jako Karlík Gottů a taky létají jako Jakub Janda. Žák 5. třída
 
Vymýšlíme synonyma: špinavý, nečistý, umazaný, zasraný... Žákyně 3. třídy
 
Ach, jo. To musím pořád dělat s těma číslama? Žák 1. třídy
 
Po ránu ve škole: Kamaráde, ve škole, odkud přicházíš, jste se ráno nezdravili? Ne, my jsme neviděli nikoho dřív než v 8 hodin.  Nový žák 4. třídy
 
Kdo má v silničním provozu největší váhu?  Kamion.?  Žák 4. třídy
 
Čím svítili vaši rodiče na kole? Zapálili si svíčku ve svítilně.  Žák 4. třídy
 
Nejsem na hýbání. Mám úplně jinou představu o tělocviku.  Žák 1. třídy
 
Paní učitelko, dneska píšete na papír lépe než na tabuli, ale tu písanku vám k vánocům stejně koupím. Žákyně 4. třídy
 
Na hodině Aj v 1. a 5. třídě prvňáček se ptá paní učitelky: Co to tu mluvíte? Žák 1. třídy
 
U nejistého výsledku v matematice: V tomto příkladu jsem si nevěrný. Žák 1. třídy