Učební plány školy

Učební plán školy, první stupeň základního vzdělávání - Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov

Legenda:
Žáci 3. až 5. třídy si vybírají jeden z volitelných předmětů, které jsou každoročně obměňovány podle zájmu žáků.
HSJ  Hrátky s jazykem, ŽVP  Život v pohybu, - ZPR  Zpíváme pro radost, ŠR  Šikovné ruce,  CKP  cesta k poznání, Krakonošova etika, Relaxační hry.

Ve školním roce 2021 / 2022 realizujeme předměty Hrátky s jazykem,  Cesta k poznání a Krakonošova etika