1. třída                                                                      

V únoru v PRV se budeme učit hodiny (čtvrt, půl, třičtvrtě, celá), již nyní trénujeme, prosím, procvičujte i doma.

Webové stránky k procvičování:
https://skolakov.eu/
https://rysava.websnadno.cz

Nová písmena v měsíci únoru: C, Č, B a sloupečky s těmito slovy
Začínáme s přepisem slov a krátkých vět do sešitu a diktátem slabik a slov.

Každý den čteme stránku ve slabikáři.
Opakujeme a upevňujeme znalost slabik každý den.


Číselná řada do 20-ti.
Sčítání a odčítání do 10-ti -automatizování, bez nutnosti názoru.

Rozklad čísel do 10-ti.
O více, o méně.
Počítáme a nakupujeme s dětskými penězi
                         

                               

Kontakt: cerna.skoladb@seznam.cz

Rozvrh hodin: ČASY ZVONĚNÍ NAJDETE V TÉTO PŘÍLOZE:

Den HODINY
1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí ČJ ČJ M VV        
Úterý M ČJ ČJ PV        
Středa ČJ M PRV HV        
Čtvrtek ČJ ČJ M DV        
Pátek M ČJ TV TV        

Webové stránky k procvičování:
https://skolakov.eu/
https://rysava.websnadno.cz
http://www.kaminet.cz/ces.php
http://vseved.upol.cz/predmety.php
https://www.onlinecviceni.cz