1. třída                                                                 

Webové stránky k procvičování:
https://www.skolasnadhledem.cz/
https://skolakov.eu/
https://rysava.websnadno.cz

Moje první čítanka - čteme novou knihu, máme dočtený SLABIKÁŘ.
Procvičujeme DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ
Ke všem písmenům dokončujeme nácvik psacích tvarů.
Hláskujeme si slova po jednotlivých hláskách - písmenech, hlavně při psaní.
Začínáme s přepisem slov a krátkých vět do sešitu a diktátem.


MATEMATIKA 3. díl - počítání do 20-ti s přechodem desítky 8 + 5, 12 - 7,
Počítání po desítkách do 100.

Počítání do 20-ti, typ: 12 + 3=, 17 - 4 =
Doma každý den skládáme domino.
Přičítání k desítce, typ 10 + 2 a odčítání  15 - 5
Sčítání a odčítání do 10-ti -automatizování, bez nutnosti názoru.
O více, o méně.
Počítáme a nakupujeme s dětskými penězi
                         

                               

Kontakt: cerna.skoladb@seznam.cz

Rozvrh hodin: ČASY ZVONĚNÍ NAJDETE V TÉTO PŘÍLOZE:

Den HODINY
1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí ČJ ČJ M VV        
Úterý M ČJ ČJ PV        
Středa ČJ M PRV HV        
Čtvrtek ČJ ČJ M DV        
Pátek M ČJ TV TV        

Webové stránky k procvičování:
https://skolakov.eu/
https://rysava.websnadno.cz
http://www.kaminet.cz/ces.php
http://vseved.upol.cz/predmety.php
https://www.onlinecviceni.cz