Kalendář akcí

2018

květen

10. 05. - 11. 04. NOC VE ŠKOLE S BATŇOVICKÝMI KAMARÁDY - Žáci 5. třídy přenocují ve škole a připraví program pro kamarády z Batňovic.

10. 05. - 10. 05. FINÁLE MC DONALD CUPU - Naši fotbalisté se probojovali do finále - odjezd do Trutnova v 7:00

07. 05. - 07. 05. ŘEDITELSKÉ VOLNO - Připomínáme dvoudenní volno 7. a 8. 5.

04. 05. - 04. 05. DOPRAVNÍ VÝCHOVA - Žáci 4. třídy jedou v 7,30 do Košťálova na zkoušky z dopravní výchovy. Návrat na oběd.

03. 05. - 03. 05. DEN HYGIENY - Exkurze celé školy do vrchlabské nemocnice: ukázka mytí rukou, kontrola pod UV lampou, resuscitace a ošetření drobných zranění. Návrat do 14,30

02. 05. - 02. 05. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V HASIČÁRNĚ - Výlet školní družiny (a cyklistů) do vrchlabské hasičárny. Podrobnosti dostanou děti písemně.

02. 05. - 02. 05. ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ - Podrobnosti k zápisu najdete v novinkách.

duben

30. 04. - 30. 04. ČARODĚJNICE - Učíme se v čarodějnických kostýmech, po obědě čarodějný průvod školní družiny.

26. 04. - 26. 04. POHÁR STAROSTY VRCHLABÍ - Atletické závody pro vybrané žáky 4. a 5. třídy

25. 04. - 25. 04. MC DONALD V TRUTNOVĚ - Vybraní fotbalisté se zúčastní okresní soutěže.

19. 04. - 19. 04. DEN ZEMĚ A ŠKOLA BEZ ELEKTŘINY - Mezi výukou si soutěžemi a kvízy připomeneme DEN ZEMĚ.

17. 04. - 17. 04. RODIČOVSKÉ SCHŮZKY V ZŠ - Společný začátek schůzek je v 15 hodin.

16. 04. - 16. 04. NÁVŠTĚVA 5. tř. v ZŠ NÁM. MÍRU VRCHLABÍ - Odjezd v 8 hodin od školy

11. 04. - 11. 04. ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍDY ZŠ - Informace o zápisu najdete na tomto webu v novinkách. Začátek v 15:00 hodin

04. 04. - 04. 04. NOVOPACKÝ SLAVÍČEK - Vybrané děti z MŠ i ZŠ jedou na pěveckou soutěž. Podrobnosti dostanou písemně.

březen

28. 03. - 28. 03. DIVADLO BATŇOVICE - 1. až 5. třída jede do divadla v Batˇovicích. Odjezd v 9 hodin, zpět se přidají páťáci, kteří tam nocují. Návrat na oběd.

27. 03. - 28. 03. PŘENOCOVÁNÍ A KNIHOVNA V BATŇOVICÍCH - Akce pro žáky 5. třídy. Odjezd vlakem v 17 hodin

23. 03. - 23. 03. EXKURZE DO KNIHOVNY A KRNAPU - Dopolední exkurze pro celou školu. Odjezd v 7:45

22. 03. - 22. 03. VYSTOUPENÍ PRO DŮCHODCE - Vybraní žáci 1. a 2. třídy. Sraz v 15,30

03. 03. - 03. 03. DĚTSKÝ KARNEVAL - Od 14:00 Vás zveme na tradiční dětský karneval.

únor

14. 02. - 14. 02. POHÁR PODKRKONOŠSKÝCH ŠKOL V BĚHU NA LYŽÍCH - Blíží se závody na běžkách. Všechny informace najdete na nástěnce.

leden

27. 01. - 27. 01. ŠKOLNÍ PLES - Přijďte si zatančit!

22. 01. - 26. 01. ZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ NA BENECKU - ..........a pozdravujte KRAKONOŠE!

06. 01. - 06. 01. VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA HASIČŮ - Vybraní žáci 5. třídy předvedou krátké vystoupení pro branské hasiče. Sraz v 15:45 u KD.

05. 01. - 05. 01. TŘÍKRÁLOVÉ SETKÁNÍ - Děti ze sborečku a z mateřské školy vystoupí v místním kostele na téma: TŘI KRÁLOVÉ. Začátek v 15:00 hodin, sraz dětí - ve 14:30 ve škole.

2017

prosinec

22. 12. - 22. 12. TŘÍDNÍ VÁNOČNÍ BESÍDKY - Nezapomeňte na dárečky pro své kamarády.

21. 12. - 21. 12. VYCHÁZKA KE KRMELCI - Při příznivém počasí potěšíme zvířátka na Bakově a naplníme jim krmelec dobrůtkami.

15. 12. - 15. 12. VÁNOČNÍ ODPOLEDNE U ŠKOLY - Program akce najdete v novinkách.

11. 12. - 11. 12. PLAVECKÝ VÝCVIK ZŠ - Žáci 2. až 5. třídy absolvují 10 lekcí plavání. Jezdíme vždy v pondělí od 11,45 do 14,15.

listopad

14. 11. - 14. 11. NÁVŠTĚVA KORÁLKOVÉ DÍLNY - Děti II. oddělení budou tvořit z drátků a korálků v korálkové dílně v Jilemnici. Bližší informace na nástěnce v MŠ.