13. 10. 2020

KRIZOVÉ OPATŘENÍ VLÁDY - UZAVŘENÍ ŠKOLY OD 14. 10. 2020

Od středy 18. 11. 2020 se vrátí do školy žáci 1. a 2. třídy. Ostatní ročníky pokračují v distančním vzdělávání. Podrobné informace podávají třídní učitelky.

Od 14. 10. je zakázána osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v ZŠ.

Žáci jsou povinni účastnit se distančního vzdělávání.

Podrobnosti o distančním vzdělávání - ZDE

Dbejte pokynů třídních učitelek. Základní informace najdete vždy na webových stránkách u vaší třídy.

Podrobnosti o vládních nařízeních naleznete ZDE.

Podrobnosti o stravování v době distanční výuky naleznete na nástěnce pod názvem STRAVOVÁNÍ.

Informace o OŠETŘOVNÉM - ZDE a aktuálně k 20. 10. 2020 ZDE

Nástěnka