30. 11. 2020

NÁVRAT ŽÁKŮ DO ŠKOLY - 30. 11. 2020

V pondělí 30. 11. 2020 se vrací do školy žáci 3., 4. a 5. třídy. Podrobné pokyny dostávají od třídních učitelek.

Děti budou automaticky přihlášeny na obědy. Případné odhlášky řešte s vedoucí školní jídelny.

Nástěnka