09. 05. 2020

OTEVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY 25.5.2020

AKTUÁLNĚ:

OTEVŘENÍ ZŠ:
Základní škola je otevřena od 25. května 2020. Účast žáků ve škole je dobrovolná. Přihlásilo se 70% žáků.
V současné době se řídíme metodikou MŠMT - dokument pro ZŠ - ZDE
Pravidla provozu ZŠ DOLNÍ BRANNÁ jsou konkretizována ve vydaném MANUÁLU K NÁVRATU ŽÁKŮ - čtěte - ZDE
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - ZDE  
Podmínky v ZŠ jsou připraveny tak, aby se všechny děti mohly vrátit a účastnit výuky.

OTEVŘENÍ MŠ
Mateřská škola je otevřena od 25. května 2020.
DO 5. 6. ZŮSTÁVÁME V BUDOVĚ MŠ V DOLNÍ BRANNÉ.

Od 8. 6.  bude zahájena rekonstrukce školy a školky - rodiče budou průběžně informování.

Informace od zřizovatele naší organizace - dopis pana starosty Čvančary - ZDE
V současné ddobě se řídíme metodikou vydanou MŠMT - dokumnet pto MŠ - ZDE
MANUÁL  provozu MŠ V DOLNÍ BRANNÉ   - ZDE.
PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE - ZDE  
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - ZDE
Apelujeme na rodiče a prosíme je, pokud máte možnost, nedávejte nyní děti do školky. Ministerstvo školství nechalo školky napospas, neomezilo počty dětí v odděleních. Situaci náme komplikuje také rekonstrukce budovy. Velké oddělení je už vystěhované, hledáme náhradní prostory. Metodika MŠMT nám celou situaci velmi komplikuje - nikam nesmíme. Nouzové bude i stravování. 

 

Nástěnka