30. 12. 2020

PROVOZ ZŠ A MŠ OD 4. 1. 2021

Provoz základní i mateřské školy se řídí nařízením VLÁDY ČR a pokyny MŠMT - podrobněji - ZDE.

Mateřská škola bude v provozu beze změn se stejnou organizací jako v prosinci. Pokud dítě odhlásíte, odhlašte i obědy.

Do základní školy budou chodit žáci 1. a 2. třídy. Rozvrhy zůstávají stejné jako v prosinci. Provoz školní družiny  bude zajištěn podle předpisu MŠMT. 

Také provoz školní jídelny se řídí výše uvedenými předpisy. Pro žáky chodící do školy počítáme s obědem podle běžného režimu. Nepřihlásíme dlužníky z roku 2020 - při zájmu o oběd jednejte s vedoucí školní jídelny paní Milenou Pitrmanovou nebo ředitelkou školy Janou Hruškovou (rodiče byli o dluhu telefonicky kontaktováni).

Žáci 3., 4., a 5. třídy opět přecházejí na distanční vzdělávání. Předpokládáme, že bude probíhat stejně jako na podzim. Sledujte informace  od svých třídních učitelek.  Odhlašujeme všem obědy. Máte však možnost si obědy přihlásit a odebírat je v jednorázových nosičích za 5,-Kč (stejně jako na podzim).

Nástěnka