19. 11. 2021

TESTOVÁNÍ A RODIČOVSKÉ SCHŮZKY v týdnu od 22. 11. 2021

V pondělí 22. 11. budou žáci při příchodu do školy testováni antigenním testem (stejně jako v dobách minulých).

Do 7,00 se testuje v ŠD, poté každý žák ve své třídě.

Netestují se žáci 180 dnů po prodělané nemoci, škola potřebuje potvrzení.

Na čtvrtek jsou naplánované rodičovské schůzky. Každá třídní učitelka posílá rodičům info o možném průběhu schůzky. Hromadná účast rodičů ve škole není vhodná, upřednostňujeme proto alternativní možnosti.

Jana Hrušková

Nástěnka