15. 04. 2020

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY - SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ

Zápis sice uskutečnil v plánovaném termínu - 1. 4. 2020,  Každému uchazeči bylo přiděleno registrační číslo. Rodiče byli s registračním číslem svého dítěte seznámeni.

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ DO 1. TŘÍDY NALEZNETE NA TOMTO ODKAZU.

Na základě přijatých žádostí bylo do 1. třídy přijato 20 žáků. Žádosti o odklad školní docházky budeme přijímat postupně, jakmile začnou fungovat pediatři a pedagogicko-psychologicképoradny. 

Rodiče, kteří budou žádat odklad školní docházky, doloží
1) ŽÁDOST - VZOR ZDE
2) DOPORUČENÍ DĚTSKÉHO NEBO ODBORNÉHO LÉKAŘE
3) DOPORUČENÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY
O odkladu školní docházky poté rozhoduje ředitelka školy.

Nástěnka