Projekty

ŠKOLA V SOUČASNÉ DOBĚ ČERPÁ PROSTŘEDKY NA TYTO PROJEKTY:

OP JAK

Informace a publicita - ZDE

ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ MULTIUČEBNY V ZŠ A MŠ DOLNÍ BRANNÁ

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016862

Článek o realizovaném projektu - ZDE

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY PRO ŠKOLY

Informace a publicita - ZDE

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Informce a publicita - ZDE

ŠABLONY III - ZVÝŠENÍ A ZLEPŠENÍ
KVALITY VÝUKY NA ZŠ A MŠ DOLNÍ
BRANNÁ - INFO A PUBLICITA - ZDE
 

 

Ke stažení

ŠABLONY II. PUBLICITA