Filozofie mateřské školky

Motto naší školky:  "Je nám dobře na světě"

   Hlavním cílem naší školy je výchovou, vzděláváním a sociální péčí rozvíjet osobnost dítěte. To znamená najít ke každému dítěti vhodný individuální přístup. Vytváříme pro děti prostředí pohody, veselí a radosti z prožité činnosti. Společně se svými kamarády a všemi zaměstnanci jsme "jedna velká rodina a je nám dobře na světě."

     Chceme,aby naše mateřská školka byla místem šťastného dětství, kde se všichni cítí dobře a bezpečně. Vytváříme tvůrčí a přátelské prostředí. Cesta, která směřuje k vytýčenému cíli jsou všestranně rozvinuté, samostatné, tvořivé a přiměřeně k věku se vyvíjející děti.Všichni jsme "šikulkové". Děti získávají zkušenosti, dovednosti a prožitky bohatými a rozmanitými činnostmi. Oceňujeme a podorujeme všechny děti bez rozdílu, ať byly úspěšné či nikoliv. Respektujeme jejich individuální možnosti, aby mohly splnit vzdělávací cíle v rámci svého osobního maxima. Podporujeme tělěsnou a fyzickou zdatnost, psychickou pohodu dítěte, rozvíjíme pohybové dovednosti. Pomáháme jim chápat okolní svět, rozumět jeho dění a orientovat se v něm. Chceme, aby se dítě naučilo žít ve skupině svých vrstevníků, aby poznalo sílu kamarádství a pocit, že patří tam, kde jej mají všichni rádi.

Nejdůležitější otázky, které si klademe při každé činnosti v průběhu celého dne v MŠ:

I.               Co se právě teď dítě učí
II.              S jakou hodnotou se právě teď setkává
III.             Jaký má dítě prostor pro samostatnost a možnost ovlivnit situaci, ve které se právě teď nachází

Výchovně vzdělávací program naší mateřské školy vychází z pozitivních zkušeností a požadavků Rámcového programu a programu.

Základní témata:

1. Pospěšte dětičky do naší školičky
2. Barevný podzim
3. Advent
4. Zima kraluje, sněhem čaruje
5. Hřej sluníčko, hřej
6. Hurá na prázdniny
7. Volná témata
 

Adaptační progam

Rodiče mohou využít pozvání dítěte k návštěvě MŠ, navštívit divadelní představení v MŠ, mohou navštěvovat MŠ v odpoledních hodinách nebo využít společného pobytu dětí na školní zahradě.