Režim dne

Režim dne se přizpůsobuje podmínkám mateřské školy, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové zvláštnosti, potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností. Je volný, pevně je stanovena pouze doba stravování a odpočinku. Hlavní činností je v MŠ hra, od které se vše odvíjí.

Přibližná doba činností a uspořádání dne dětí v mateřské škole:

Ranní hry (6:15-8:30)

Po příchodu do třídy děti pozdraví a požádají paní učitelku o hračku, se kterou pěkně zacházejí. Hra je ve školce dominantní. Doplňujeme hry tak, aby se osobnost dítěte nevyvíjela pouze jednostranně. Děti mají dostatek času, aby mohly hru dokončit, nebo v ní později pokračovat.
Po hře uklízejí děti hračky na původní místo.

Ranní cvičení (8,30-8,45)

Cvičíme ve větrané místnosti, přiměřeně oblečeni. Při pohybových chvilkách procvičujeme méně aktivizované svalové partie, uvolňujeme ruku a zápěstí.Cvičíme, nebo tančíme s hudbou a využíváme různých pomůcek pro zpestření.

Dopolední svačina (8.45-9.00)

Děti si před jídlem a po použití WC myjí ruce a otírají do ručníku u své značky. Děti vedeme k samostatnosti a sebeobsluze. Samy si prostírají, obsluží se a po jídle si uklidí. Malým dětem pomáháme. Doba svačiny se může lehce přizpůsobit změně v progrmu.

Didakticky cílené činnosti řízené pedagogem (9.00 - 9.30)

Probíhají denně se všemi dětmi, skupinkami dětí i jednotlivci.Činnosti jsou zaměřeny na poznávání, řeč, estetiku, práci a pohyb. Poměr spontánních a řízených činností je v denním progrmu vyvážený. Poskytujeme dětem příležitost učit se různými cestami ( prožitkové učení, pokusy, objevy a prozkoumávání).

Pobyt venku (9.30 - 11.15)

Chodíme ven téměř za každého počasí. V šatně se děti samostatně převlékají do oblečení, které mají určené pro pobyt venku. Učitelky a starší děti pomáhají mladším dětem s oblékáním.Pobyt dětí venku probíhá formou vycházky do okolí, nebo pobytem na školní zahradě.

Oběd (11.15 -11.45)

Děti obědvají u prostřeného stolu. Po polévce odnášejí talíře a druhé jídlo si nosí samy. Starší děti používají příbor.                    U mladších dbáme na správné držení lžíce. Pomáháme jim s polévkou a obsluhou.

Odpolední odpočinek (12.00 - 14.00)

Na odpolední odpočinek se děti převlékají do pyžama, oblečení si urovnají na židličky. Děti odpočívají u pohádek s plyšovou hračkou. Děti, které nespí po pohádce vstávají a v klidu si hrají ve třídě tak, aby nerušily spící kamarády. Ostatní vstávají jednotlivě po probuzení.

Odpolední svačina a odpolední činnosti

Děti se samy rozhodnou, zda budou pokračovat v činnostech z dopolední nabídky, nebo si vyberou činnosti dle vlastního uvážení. Za příznivého počasí chodíme na zahradu.